Сургалт

БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Барилгын эрчим хүчний хэмнэлтийн төлөвлөлт” сэдэвт 80 цагийн иж бүрэн ойлголт өгөх онлайн сургалтыг 2020 оны 09 сарын 21-нээс 10 сарын 16-ны хооронд Moodle талбар дээр (learning.macd.org.mn) зохион байгуулна.
....

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН СТАНДАРТУУД, ЭТАЛОН ЗУРАГ

МЭРГЭШСЭН ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ, СУНГАХ ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД:

"ЗУРАГ ТӨСЛИЙН СТАНДАРТУУД, ЭТАЛОН ЗУРАГ" заавал сурах багц цаг олгох сургалт 2020 оны 09 сарын 09-ний өдөр тус холбооны сургалтын танхим/Хатанбаатар бьюлдинг....

БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЯВЦАД ЗОХИОГЧИЙН ХЯНАЛТ ТАВИХ ДҮРЭМ

МЭРГЭШСЭН ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ, СУНГАХ ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД:

"БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЯВЦАД ЗОХИОГЧИЙН ХЯНАЛТ ТАВИХ ДҮРЭМ" заавал сурах багц цаг олгох сургалт 2020 оны 09 сарын 10-ны өдөр тус холбооны сургалтын....

ДУЛААН ХАНГАМЖ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

ДХАС-ийн зураг төслийн инженерүүдийн анхааралд:

"ДУЛААН ХАНГАМЖ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" заавал сурах 3 багц цаг олгох сургалт 2020 оны 09 сарын 23-наас 25-ны өдрүүдэд тус холбооны сургалтын танхим/Хатанбаатар бьюлдинг....

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Цахилгаан хангамжийн зураг төслийн инженерүүдийн анхааралд:

"БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" заавал сурах 3 багц цаг олгох сургалт 2020 оны 10 сарын 07-ноос 09-ний өдрүүдэд тус холбооны сургалтын танхим/Хатанбаатар....

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ЗУРГИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ӨНДӨРЖИЛТ

Зураг төслийн инженер, архитекторуудын анхааралд:

"Барилга, байгууламжийн ажлын зургийн ерөнхий төлөвлөгөөний өндөржилт" сонгон сурах 3 багц цаг олгох сургалт 2020 оны 10 дугаар сард тус холбооны сургалтын танхим/Хатанбаатар бьюлдинг оффисын....

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

УХАТ-ын зураг төслийн инженерүүдийн анхааралд:

"УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" заавал сурах 3 багц цаг олгох сургалт 2020 оны 10 сарын 14-нөөс 16-ны өдрүүдэд тус холбооны сургалтын танхим/Хатанбаатар бьюлдинг....

НЕФТЬ, НЕФТИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ХИЙН ХАНГАМЖИЙН БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Мэргэшсэн, зөвлөх зэрэг горилогч, сунгах инженерүүдэд зориулсан "Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, хийн хангамжийн барилга, байгууламжийн системийн төлөвлөлт" сургалт 2020 оны 10 дугаар сард болно. 
Мэргэшсэн зэрэг горилох сунгах-135,000 төг
Зөвлөх зэрэг горилох,....