Сургалт

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ЗУРГИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ӨНДӨРЖИЛТ

Зураг төслийн инженерүүдийн анхааралд:
"Барилга, байгууламжийн ажлын зургийн ерөнхий төлөвлөгөөний өндөржилт" сонгон сурах 3 багц цаг олгох сургалт 2020 оны 08 сарын 19-нөөс 21-ний өдрүүдэд тус холбооны сургалтын танхим/Хатанбаатар....

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО, ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД:

Мэргэшсэн, Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах инженерүүдэд зориулсан "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО, ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" заавал сурах 3 багц цаг олгох сургалтыг онлайн хэлбэрээр 2020 оны....

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТЕХНИК, ТОНОГЛОЛЫН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

ГАЛЫН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД:
Мэргэшсэн, Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах инженерүүдэд зориулсан "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТЕХНИК, ТОНОГЛОЛЫН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" заавал сурах 3 багц цаг олгох сургалтыг 2020 оны 05....

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД:

Мэргэшсэн, Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах инженерүүдэд зориулсан "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" заавал сурах 3 багц цаг олгох сургалтыг 2020 оны 04 сарын 29-нөөс 05....

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД:

Мэргэшсэн, Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах инженерүүдэд зориулсан "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" заавал сурах 3 багц цаг олгох сургалтыг 2020 оны....

Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, хийн хангамжийн барилга, байгууламжийн системийн төлөвлөлт

Мэргэшсэн, зөвлөх зэрэг горилогч, сунгах инженерүүдэд зориулсан "Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, хийн хангамжийн барилга, байгууламжийн системийн төлөвлөлт" сургалт 2019 оны 12 сарын 02-04-ний өдрүүдэд болно. 
Мэргэшсэн зэрэг горилох сунгах-135,000 төг