Сургалт

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Барилга, байгууламжийн цахилгаан хангамж/1.9/-ийн мэргэшсэн зэрэг сунгах инженерүүдийн анхааралд:

Заавал сурах 5 багц цаг тооцох "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" онлайн сургалт 2021 оны 2 дугаар сарын 26-наас 3....

НОГООН БАРИЛГА. Барилгад нарны эрчим хүчийг хэрэглэх нь.

“НОГООН БАРИЛГА. Барилгад нарны эрчим хүчийг хэрэглэх нь” сонгон сурах 3 багц цаг тооцох онлайн сургалт (https://learning.macd.org.mn/) талбарт 2021 оны II/24-III/03-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдахаар боллоо.

....

УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Ус хангамж, ариутгах татуургын /1.10/-ийн мэргэшсэн зэрэг горилох инженерүүдийн анхааралд:

Заавал сурах 3 багц цаг тооцох "УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" онлайн сургалт 2021 оны 2 дугаар сарын 19-нөөс....

УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Ус хангамж, ариутгах татуургын /1.10/-ийн мэргэшсэн зэрэг сунгах инженерүүдийн анхааралд:

Заавал сурах 5 багц цаг тооцох "УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" онлайн сургалт 2021 оны 2 дугаар сарын 26-наас....

ДУЛААН ХАНГАМЖ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Мэргэшсэн зэрэг сунгах инженерүүдэд зориулсан заавал сурах 5 багц цаг тооцох "ДУЛААН ХАНГАМЖ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" онлайн сургалт 2021 оны 2 дугаар сарын 26-наас 3 дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд....

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Барилга, байгууламжийн цахилгаан хангамжийн инженерүүдийн анхааралд:

Мэргэшсэн зэрэг горилогчдод зориулсан заавал сурах 3 багц цаг тооцох "ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" онлайн сургалт 2021 оны 2 дугаар сарын 05-наас 11-ний өдрүүдэд....

БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТ

“БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТ” сэдэвт 80 цагийн иж бүрэн ойлголт өгөх сонгон сурах онлайн сургалт (https://learning.macd.org.mn/) талбарт 2021 оны I/25-II/05 өдрүүдэд зохион байгуулагдахаар боллоо.

Энэхүү....

ДУЛААН ХАНГАМЖ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Мэргэшсэн зэрэг горилогчдод зориулсан заавал сурах 3 багц цаг тооцох "ДУЛААН ХАНГАМЖ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" онлайн сургалт 2021 оны 1 дүгээр сарын 18-наас 22-ны өдрүүдэд тус холбооны цахим талбар/

БАРИЛГЫН АЖИЛД ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧИЙН ХЯНАЛТ ТАВИХ ДҮРЭМ

Мэргэшсэн зэрэг горилогчдод зориулсан заавал сурах багц цаг тооцох "БАРИЛГЫН АЖИЛД ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧИЙН ХЯНАЛТ ТАВИХ ДҮРЭМ" онлайн сургалт 2021 оны 1 дүгээр сарын 18-наас 20-ны өдрүүдэд тус холбооны цахим....