Барилгын эрчим хүчний хэмнэлт


"БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТ” сэдэвт 80 цагийн иж бүрэн ойлголт өгөх сонгон сурах багц цаг олгох цахим сургалтын хугацаа өөрчлөгдөж, 2022 оны 09 сарын 14-ний өдөр эхлэхээр боллоо. 
Бүртгэл явагдаж байна.
Энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар Та товлосон хугацаанд орон зай, цаг хугацаанаас хамааралгүй /https://learning.macd.org.mn/ 
өөрийн завтай цагтаа хичээлээ ХЭДЭН Ч УДАА УХРААЖ, НӨХӨЖ  судлах боломжтой бөгөөд тухайн сэдвийнхээ слайд/PDF/-ыг, мөн түүнчлэн хичээлээ аудио хэлбэрээр татаж авч болно.   
Хамрагдах мэргэжлийн чиглэл:-Архитектор, Барилга, Дулаан, Барилгын материалын инженерүүд.
Архитекторуудад 3 багц цаг, БМҮТ инженерүүдэд-1 багц цаг, бусад инженерүүдэд  сонгон судлах 5 багц цаг хангасан гэрчилгээ  олгоно. 
Та сургалт эхлэхээс 3 хоногийн өмнө дараах дансанд төлбөрөө шилжүүлж, бүртгэлээ баталгаажуулаарай.  
Хаан банк-5011083751
Хүлээн авагч:-МБЗТЗХолбоо
Утга:-Нэр+ Утасны дугаар/БЭХХ/
Төлбөр: -Мэргэшсэн-1 багц цаг 45,000 төг
                     -БМҮТ-45,000 төг, 
                     -Архитектор-135,000 төг, 
                     -ДХАС болон бусад 225,000 төг
              -Зөвлөх-1 багц цаг-73000 төг 
                     -БМҮТ-45,000 төг 
                     -Архитектор-219,000 төг, 
                     -ДХАС болон бусад 365,000 төг
Утас- 80091155 /Сургалттай холбоотой мэдээлэл авах/
Утас- 80112955 /Сургалтын төлбөр, нэхэмжлэхтэй холбоотой мэдээлэл авах/