Үүсгэн байгуулагчид

Монголын барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбоо нь зураг төслийн мэргэжлийн байгууллагууд, инженер техникийн ажилтнуудын санаачлага идэвхи оролцоотойгоор 2007 оны 06 сарын 07-ны өдөр үүсгэн байгуулагдсан цагаас одоог хүртэл мэргэжлийн  үйл ажиллагаагаа  тасралтгүй явуулж байна.