Таван үндэс ХХКУтас

99192851

Имэйл

tavanundes@yahoo.com

Инженер-Геологи, инженер-гидрогеологи, геофизик, хөрсний лабораторийн туршилт, шинжилгээ

УБ хот СХД 30-о хороо Хамба-2 10 тоот өөрийн байр