Удирдах зөвлөлийн гишүүд

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүд: Холбооны дүрмийн 4 дүгээр зүйл болон бүх гишүүдийн … хурлын шийдвэрийг үндэслэн  удирдах завлөлийн гишүүдийн  бүрэлдэхүүний 30 хүртэлх  хувийг шинэчилж байх гэсний дагуу  3-4 гишүүн жил бүр  шинээр сонгогдож ажиллаж байна. (2007 оноос 2022 он) 

Нэрс Байгууллага Ажилласан он
Хугацаа
Холбооны статус
Г.Мягмар Гавъяат барилгачин, Монгол Улсын зөвлөх архитектор 2007-2015 8 жил Удирдах зөвлөлийн дарга бөгөөд
анхны ерөнхийлөгч
Ч.Бүргэдээ Зуун найм ХХК-ийн  захирал 2016 оноос
Удирдах зөвлөлийн дарга бөгөөд
удаах ерөнхийлөгч
Ө.Ганболд Эдшил ХХК-ийн  захирал 2007 оноос
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Н.Жалцав Хангайн нар ХХК-ийн захирал 2007-2014
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Н.Цогтоо Ти энд жи  ХХК-ийн  захирал 2007-2017
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
О.Саранцацрал Өрх ХХК-ийн  захирал 2007-2017
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
М.Амаржаргал Марс констракшн ХХК-ийн захирал 2007-2014
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Д.Цэвэлмаа Өрнөл проект ХХК-ийн  ерөнхий архитектор 2007-2009
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Б.Баасанжав Консалтинг ХХК-ийн захирал 2007-2014
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Ц.Баттулга Сээмий ХХК-ийн инженер 2007-2010
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
М.Батбаяр Хатанбаатар ХХК-ийн  захирал 2009 оноос
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Ц.Энхболд Түвшинжин  ХХК-ийн захирал 2009-2016
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Ц.Нарантуяа ЦНТ  ХХК-ийн захирал 2010-2012
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Г.Дуламсүрэн Чулуутын багш ХХК-ийн зөвлөх инженер 2010-2012
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Л.Батаа Ган харш ХХК-ийн захирал 2010-2011
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Г.Алдарсайхан Эдшил ХХК-ийн Дэд захирал  2011-2012
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
С.Золбоо И Ком Ди ХХК-ийн захирал 2011-2014
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Г.Зоригт Сэнзо-констрашн ХХК-ийн зөвлөх архитектор 2012-2015
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Г.Оюунтунгалаг Интлелект тауэр ХХК-ийн захирал 2012-2016
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
А.Цогтжав Эрчим төсөл ХХК-ийн захирал 2015-2017
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Д.Намсрай Энэ ХХК-ийн захирал 2015-2017
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Г.Уянга Эн Эй Пи ХХК-ийн захирал 2014-2017
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Ж.Даваацэрэн Их мянганы инженерчлэл ХХК-ийн захирал 2014-2016
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Д.Мягмар Икон консалтинг ХХК-ийн зөвлөх инженер 2016 оноос
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
А.Цогт Эрчим төсөл ХХК-ийн зөвлөх инженер 2016 оноос
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
А.Бат-Од Өрх ХХК-ийн захирал 2017 оноос
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Н.Уранчимэг Молонгоо ХХК-ийн захирал 2017 оноос
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
С.Алтанцэцэг Дукат ХХК-ийн захирал 2018 оноос
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Д.Занабазар Криетив монголиа ХХК-ийн захирал 2018-2018
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Г.Содгэрэл Номин констрашн  ХХК-ийн инженер 2018-2018
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Н.Солонго Хайдро дизайн прожект ХХК-ийн захирал 2018 оноос
Удирдах зөвлөлийн гишүүн
Ч.Цэцэг Ар төгөл ХХК-ийн Ерөнхий инженер 2021-2022 1 жил Удирдах зөвлөлийн гишүүн