Бидний тухай

МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧДЫН ХОЛБООНЫ танилцуулга

Монголын барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбоо нь зураг төслийн мэргэжлийн байгууллагууд, инженер техникийн ажилтнуудын санаачлага идэвхи оролцоотойгоор 2007 оны 06 сарын 07-ны өдөр үүсгэн байгуулагдсан цагаас одоог хүртэл мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна.