Гүйцэтгэх захирлууд

Холбооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн, тогтвортой, хуулийн хүрээнд  зохион байгуулна. 

Захирлын нэр Ажилладаг байгууллага Гүйцэтгэх захирал хийж байсан хугацаа
Н.Дорж ВТ ХХК-ийн ерөнхий захирал 2007-2008 он
Ц.Жалцав Хангайн нар ХХК-ийн захирал 2009 он
Н.Цогтоо Ти энд Жи ХХК-ийн  ерөнхий захирал 2010 он
Г.Сарантуяа Монгол Улсын зөвлөх инженер 2011 он
Ч.Баярсайхан Эл энд Эйч ХХК-ийн архитектор 2012 он
А.Батцэнгэл Тоонот констрашн ХХК-ийн  захирал 2013 он, 2017 он
Ц.Энхболд Түвшинжин ХХК-ийн захирал 2014 он
М.Батбаяр Хатанбаатар ХХК-ийн  ерөнхий захирал 2015 - 2016 он
Д.Гантулга Монгол Улсын зөвлөх инженер 2018 оноос