Сургалт

Барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт тавих дүрэм

Мэргэшсэн зэрэг горилогчдод зориулсан заавал судлах 1 багц цаг олгох "БАРИЛГЫН АЖИЛД ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧИЙН ХЯНАЛТ ТАВИХ ДҮРЭМ" сургалт ад нэмэлт элсэлт авч байна.  
1.8, 1.9, 1.10,....

Зураг төслийн стандартууд, эталон зураг

Мэргэшсэн зэрэг горилогчдод зориулсан заавал судлах 1 багц цаг олгох "ЗУРАГ ТӨСЛИЙН СТАНДАРТУУД, ЭТАЛОН ЗУРАГ" цахим сургалтад нэмэлт элсэлт авч байна.  
1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14,....

Зөвлөхийн ур чадвар

НЭМЭЛТ сургалт эхэллээ.  Бүртгэл явагдаж байна. 
Зөвлөх зэрэг горилогч, сунгагчдад зориулсан заавал  судлах багц цаг олгох "ЗӨВЛӨХИЙН УР ЧАДВАР" сэдэвт цахим сургалт нэмэлтээр 2022 оны 8 сарын 20-ны....