"BIM FORUM-2022 - ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, ЗАХИАЛАГЧИЙН ОРОЛЦОО " салбар хэлэлцүүлэг

2022-06-23 00:00:00

Нийт барилгын салбарын байгууллага, мэргэжилтнүүд, удирдлагууд болон барилгын салбарын төсөлд оролцогч, сонирхогч байгууллага, иргэд та бүхнийг "BIM FORUM-2022 - ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, ЗАХИАЛАГЧИЙН ОРОЛЦОО " салбар хэлэлцүүлэгт оролцохыг урьж байна.

Бүртгүүлэх хаяг:

https://forms.gle/iMxQx99cdS5HawH48