Мэдээ, Мэдээлэл

МБЗТЗХолбооны 2021 оны 1-р улиралд хийсэн ажлын тайлан

Бүх гиүүдийн хурал: МБЗТЗХ-ны Бүх гишүүдийн хурал 2021.01.28-нд онлайнаар хуралдаж МБЗТЗХ-ны 2020 оны тайлан,  2021оны төлөвлөгөөг....

Дэлгэрэнгүй

Мэргэшлийн зэрэг сунгах шалгалтын хуваарь гарлаа.

Мэргэшлийн зэрэг сунгах шалгалтын хуваарь гарлаа. ЭНД дарж үзнэ үү

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Монголын Барилгачдын Нэгдсэн Холбооноос лавлана уу? 

УТАС: 11-318685, 314516

Дэлгэрэнгүй

Мэргэшлийн зэрэг горилох шалгалтын хуваарь гарлаа.

Мэргэшлийн зэрэг горилох шалгалтын хуваарийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Монголын Барилгачдын Нэгдсэн Холбооноос лавлана уу? 

УТАС: 11-318685, 314516

Дэлгэрэнгүй

Мэргэшлийн зэрэг горилогч, сунгагчдад зориулсан сургалтын төлөвлөгөө-2021

БХБЯамны ТНбД-ын 2021 оны 03 сарын 26-ны өдрийн А/50 дугаар тушаалаар "Мэргэшлийн зэрэг, горилогч, сунгагчдад зориулсан сургалтын төлөвлөгөө-2021" батлагдлаа. ЭНД дарж үзэх

Дэлгэрэнгүй

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН МЭНДЧИЛГЭЭ

МБЗТЗХолбооны нийт гишүүддээ ирж буй Үхэр жилд эрүүл энх, ажлын өндөр амжилт хүсэн мэндчилье!

Дэлгэрэнгүй

Хот байгуулалтын зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа БХБ сайдын 2019 оны 53-р тушаалын дагуу ГЗБГЗЗГ-т шилжлээ.

Хот байгуулалтын зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа БХБ сайдын 2019 оны 53-р тушаалын дагуу ГЗБГЗЗГ-т шилжих болсныг мэдэгдье. Холбогдох шийдвэрийг ЭНД дарж....

Дэлгэрэнгүй