Шагналын журам

Зураг төслийн  салбарын мэргэжлийн байгууллагууд, инженер техникийн ажилтнууд өөрсдийн санаачлага, идэвхтэй оролцоотойгоор зураг төслийн салбарын үйл ажиллагааг шинэ шатанд гаргах шаардлагын дагуу тодорхой компаниудын удирдлагууд санаачлан  Барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбоог 2007 оны 06-р сарын 07-ны өдөр үүсгэн байгуулж  Монгол улсад барилгын зураг төсөл боловсруулж байгаа байгууллагууд, тэдгээрийн инженер, техникийн ажилтнуудын эрх ашгийг хамгаалах эрхэм зорилго тавин ажиллаж эхэлсэн түүхтэй билээ. дэлгэрэнгүй үзэх