Барилга бүтээцийн тооцооны "ЛИРА-САПР программ


Барилга бүтээцийн тооцооны "ЛИРА-САПР программ"-ын сонгон судлах 5 багц цаг хангах сургалтын бүртгэл эхэллээ. Тус сургалтыг 2022 оны 05 сарын 30-наас 06 сарын 09-ний өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
Суралцагсдын тоо /15 хүн/ хязгаартай тул та доорх холбоосоор бүртгүүлээд, сургалтын төлбөрөө ХААН-5011083751 дансанд шилжүүлж, бүртгэлээ баталгаажуулаарай.
https://forms.gle/S8t7QWDJRUrjVjs29
Төлбөр:-225,000 төг

Утас:-976-80091155