Барилгын эрчим хүчний хэмнэлт


“БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТ” сэдэвт 80 цагийн иж бүрэн ойлголт өгөх сонгон сурах 5 багц олгох цахим сургалт (https://learning.macd.org.mn/) талбарт 2022 оны V/09-нөөс 27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. 
Энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар Та товлосон хугацаанд орон зай, цаг хугацаанаас хамааралгүй хичээлээ өөрийн завтай цагтаа  ХЭДЭН Ч УДАА УХРААЖ, НӨХӨЖ  судлах болон тухайн сэдвийнхээ слайд/PDF/-ыг, мөн түүнчлэн хичээлээ аудио хэлбэрээр татаж авах бүрэн боломжтой юм.  
Хамрагдах мэргэжлийн чиглэл:-Архитектор, Барилга, Дулаан, Барилгын материалын инженерүүд.
Бүртгэл явагдаж байна.
Та сургалт эхлэхээс 3 хоногийн өмнө дараах дансанд төлбөрөө шилжүүлж, бүртгэлээ баталгаажуулаарай.  
Архитекторуудад 3 багц цаг, БМҮТ инженерүүдэд-1 багц цаг, бусад инженерүүдэд  сонгон судлах 5 багц цаг хангасан гэрчилгээ  олгоно. 
Хаан банк-5011083751
Хүлээн авагч:-МБЗТЗХолбоо
Утга:-Нэр+ Утасны дугаар/БЭХХ/
Төлбөр: -Мэргэшсэн-1 багц цаг 45,000 төг/БМҮТ-45,000 төг, Архитектор-135,000 төг, ДХАС болон бусад 225,000 төг/
              -Зөвлөх-1 багц цаг-73000 төг /БМҮТ-73,000 төг, Архитектор-219,000 төг, ДХАС болон бусад 365,000 төг/
Утас::-99159101