БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН

ТУШААЛ

2018 оны 07 сарын 05 өдөр                         Дугаар А/125                          Улаанбаатар хот

Төлбөрийн хэмжээг батлах тухай

            Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.2 дахь заалт, 9.8 дахь хэсэг, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 155 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг ологох орон тооны бус зөвлөлийн дүрэм”-ийн 3.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. “Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох орон тооны бус зөвлөл”-ийн 2018 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуралдааны шийдвэрийн дагуу барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын багц цагийн болон мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах шалгалтын төлбөрийн хэмжээг хавсралтаар баталсугай...    Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү. 

Зөвлөх зэрэг горилогч, сунгагчдад зориулсан заавал сурах сургалт