БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ


Барилгын эрчим хүчний хэмнэлтийн төлөвлөлт” сэдэвт 80 цагийн иж бүрэн ойлголт өгөх онлайн сургалтыг 2020 оны 09 сарын 21-нээс 10 сарын 16-ны хооронд Moodle талбар дээр (learning.macd.org.mn) зохион байгуулна.
Энэхүү сургалтанд хамрагдсанаар та сонгон сурах 5 багц цаг хангах боломжтой.
Хамрагдах мэргэжлийн чиглэл:-Архитектор, Барилга болон Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн инженерүүд
Сургалтын төлбөр:
-Мэргэшсэн зэрэг горилох -225,000 төг
-Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах-365,000 төг
-Хаан банк 5011083751 данс
-Хүлээн авагч МБЗТЗХолбоо
-Утга дээр нэр, утасны дугаар/ЭХХ/ бичих