БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО, ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ


МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД:

Мэргэшсэн, Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах инженерүүдэд зориулсан "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО, ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" заавал сурах 3 багц цаг олгох сургалтыг онлайн хэлбэрээр 2020 оны 05 сарын 13-наас 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөн, бэлтгэл ажил явагдаж байна.

Бүртгэлээ баталгаажуулахын тулд сургалт эхлэхээс 3 хоногийн өмнө төлбөрөө бүрэн төлсөн байх шаардлагатай. Бүртгэл баталгаажсан суралцагсдад цахим шуудангаар тань нэвтрэх эрх болон сургалтын талаарх мэдээлэл, зааварчилгааг илгээнэ.

Төлбөр:-Мэргэшсэн 135,000 төг, Зөвлөх 219,000 төг

Хаан банк 5011083751 Хүлээн авагч МБЗТЗХолбоо

Утга:-Нэр, утасны дугаар/МХД/ гэж бичих