БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТЕХНИК, ТОНОГЛОЛЫН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ


ГАЛЫН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД:
Мэргэшсэн, Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах инженерүүдэд зориулсан "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТЕХНИК, ТОНОГЛОЛЫН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" заавал сурах 3 багц цаг олгох сургалтыг 2020 оны 05 сарын 06-наас 8-ны өдрүүдэд онлайн хэлбэрээр зохион байгуулахаар төлөвлөн, бэлтгэл ажил явагдаж байна.

Бүртгэлээ баталгаажуулахын тулд сургалт эхлэхээс 3 хоногийн өмнө төлбөрөө бүрэн төлсөн байх шаардлагатай. Бүртгэл баталгаажсан суралцагсдад цахим шуудангаар тань нэвтрэх эрх болон сургалтын талаарх мэдээлэл, зааварчилгааг илгээнэ.
Төлбөр:-Мэргэшсэн 135,000 төг, Зөвлөх 219,000 төг
Хаан банк 5011083751 Хүлээн авагч МБЗТЗХолбоо
Утга:-Нэр, утасны дугаар/гал/ гэж бичих