БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ


ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД:

Мэргэшсэн, Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах инженерүүдэд зориулсан "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" заавал сурах 3 багц цаг олгох сургалтыг 2020 оны 04 сарын 29-нөөс 05 сарын 01-ний өдрүүдэд онлайн хэлбэрээр зохион байгуулахаар төлөвлөн, бэлтгэл ажил явагдаж байна. 

Бүртгэлээ баталгаажуулахын тулд сургалт эхлэхээс 3 хоногийн өмнө төлбөрөө бүрэн төлсөн байх шаардлагатай. Бүртгэл баталгаажсан суралцагсдад цахим шуудангаар тань нэвтрэх эрх болон сургалтын талаарх мэдээлэл, зааварчилгааг илгээнэ.

Төлбөр:-Мэргэшсэн 135,000 төг, Зөвлөх 219,000 төг

Хаан банк 5011083751 Хүлээн авагч МБЗТЗХолбоо

Утга:-Нэр, утасны дугаар/цахилгаан/ гэж бичих