БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ


УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН АНХААРАЛД:

Мэргэшсэн, Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах инженерүүдэд зориулсан "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН СИСТЕМИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ" заавал сурах 3 багц цаг олгох сургалтыг 2020 оны 04 сарын 22-ноос 24-ний өдрүүдэд онлайн хэлбэрээр зохион байгуулахаар төлөвлөн, бэлтгэл ажил явагдаж байна.

Бүртгэлээ баталгаажуулахын тулд сургалт эхлэхээс 3 хоногийн өмнө төлбөрөө бүрэн төлсөн байх шаардлагатай. Бүртгэл баталгаажсан суралцагсдад цахим шуудангаар тань нэвтрэх эрх болон сургалтын талаарх мэдээлэл, зааварчилгааг илгээнэ.

Төлбөр:-Мэргэшсэн 135,000 төг, Зөвлөх 219,000 төг

Хаан банк 5011083751 Хүлээн авагч МБЗТЗХолбоо

Утга:-Нэр, утасны дугаар/УХАТ/ гэж бичих