Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, хийн хангамжийн барилга, байгууламжийн системийн төлөвлөлт


Мэргэшсэн, зөвлөх зэрэг горилогч, сунгах инженерүүдэд зориулсан "Нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, хийн хангамжийн барилга, байгууламжийн системийн төлөвлөлт" сургалт 2019 оны 12 сарын 02-04-ний өдрүүдэд болно. 
Мэргэшсэн зэрэг горилох сунгах-135,000 төг
Зөвлөх зэрэг горилох, сунгах-219,000 төг
Хаан банк-5011083751
Хүлээн авагч МБЗТЗХолбоо
Утга-Нэр, утасны дугаар, сургалтын нэр