Хяналтын зөвлөлийн гишүүд

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүд: Холбооны дүрмийн 5 дугаар зүйл  бүх гишүүдийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн  хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн  бүрэлдэхүүн  3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба холбооны үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын хууль тогтоомж болон холбооны дүрэм журмийн хүрээнд хяналт тавьж ажиллах  

Хяналтын зөвлөлийн дарга:

С.Чулуун - Эл энд Эйч ХХК-ийн захирал, 2007-2012 он 

Д.Цэвэлмаа – Өрнөл проект ХХК-ийн зөвлөх, 2014-2016 он 

Д.Доржсүрэн – Арбэл алтай ХХК-ийн зөвлөх, 2016-2018 он

Хяналтын зөвлөлийн гишүүд: 

О.Балдорж – Таван үндэс ХХК-ийн зөвлөх, 2007-2012 он

А.Цогтжав – Эрчим төсөл ХХК-ийн захирал, 2007-2010 он

Ц.Сэргэлэн – Эрчим ттөсөл ХХК-ийн мэргэжилтэн 2011-2013 он  

Р.Цэрэнпил – ОСИБ ХХК-ийн захирал 2007-2012 он

С.Эрдэнэцэцэг-Мон Энержи Консалт ХХК-ийн хэлтсийн дарга  2014-2019он

А.Ичинхорлоо – Өлзий – Иш ХХКийн захирал, 2014-2019 он