ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ЖИШИГ ҮНЭ /БД 81-16-20/

2020-09-03

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ЖИШИГ ҮНЭ /БД 81-16-20/ БАРИЛГЫН ДҮРМИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

“Зураг төслийн  ажлын жишиг үнэ” /БД 81-16-20/  барилгын дүрмийн дэлгэрэнгүйг Монголын барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбооны MACD.org. mn  сайтны норм норматив цэснээс үзэж, татаж авч болно.

БХТ - МБЗТЗХ- хооронд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх дугаар 2018/56 гэрээт “Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ” /БД 81-16-20/  БХБЯ-ны дэргэдэх ШУТТЗ-ийн 2020.01.31-ний  хурлаар хэлэлцэгдэн дэмжигдэн, БХБСайдын 2020.06.10-ны өдрийн 108 дугаар тушаалаар батлагдан,  Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд 2020.07.22-ны   4836 дугаарт бүртгэгдсэн.  “Зураг төслийн  ажлын жишиг үнэ” /БД 81-16-20/- 2020.09.01-ний өдрөөс мөрдүүлэхээр болсон   

Төслийг боловсруулсан багийн бүрэлдэхүүн:   

Төслийн удирдагч -  Монгол улсын зөвлөх иненер Н.Дорж

3-р бүлэг. Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах жишиг үнэ - Монгол улсын зөвлөх архитектор  Л.Бямбасүрэн

8-р бүлэг.Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах, тээвэрлэх, түгээх байгууламжийн зураг төслийн жишиг үнэ – Монгол улсын зөвлөх инженер      Н.Уранчимэг

Бусад бүлэгт нэмэлт тодруулалт хийсэн - Монгол улсын зөвлөх инженер А.Цогт, Р.Нямжав, Б.Түмэннаст, Ж.Наранцэцэг,  

Төслийн менежер     Монгол улсын зөвлөх инженер   Г.Сарантуяа

Төслийн хянан тохиолдуулсан - Монгол улсын зөвлөх инженер С.Сүхбаатар                      

Төслийн  шүүмжлэгч - Монгол улсын зөвлөх эдийн  засагч  С.Нямаа  нарт цаашдын ажилд АМЖИЛТ хүсье.

Тус норм ба дүрмийг боловсруулахад мэргэжлийн туслалцаа үзүүлж, үнэт зөвлөгөө өгсөн Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, архитектор инженерүүддээ  ГҮН ТАЛАРХАЛ  илэрхийлье. 

 

2020.08.31